خانه روستایی در گیلان

معماری و اقلیم پیوندی تنگاتنگ و متقابل با یکدیگر دارند . معماران از گذشته تا به امروز همواره می دانستندکه برای رفاه حال ساکنین نه تنها با خود آنان ، بلکه باید با بستر اقلیم و جغرافیا نیز ارتباط تنگاتنگ برقرار کنند . در اصل اقلیم و بومی سازی به قدری در معماری اهمیت دارد که ساخت وساز بدون توجه به این مسائل محکوم به شکست است و این نکته ای است که بعد از انقلاب صنعتی و سرعت بسیار زیاد پیشرفت تکنولوژی به فراموشی سپرده شد و ....

ادامه مقاله کلیک کنید


/ 0 نظر / 28 بازدید